Ressurser og informasjon for psykologisk utredning

Stoff til boken «Psykologisk utredning av voksne» og litt til

Illustrasjon-banner-1

Kjøp boken fra Cappelen Damm Akademisk

Grønnerød, C. (2024). Psykologisk utredning av voksne. En teoretisk og praktisk innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Ressurser

Her finner du følgende nyttige oversikter og ressurser:

Illustrasjonsbilde av rettssal

Lover

Oversikt over relevante lover, forskrifter og annet juridisk materiale

Illustrasjonsbilde av etikk

Etikk

Oversikt over relevante etiske regler og rammeverk for fagutøvelse

Illustrasjonsbilde av maler

Maler

Rapportmaler som kan lastes ned og tilpasses

Illustrasjonsbilde av mandater

Mandater

Oversikt over standardmandater